Sbor Dobrovolných Hasičů

 

 

M a l á   R o u d k a  -  S k o č o v a   L h o t a    

21 January 1900 00:00

Obec Malá Roudka

SDH

Malá Roudka - Skočová Lhota
byla založena v roce 1951.

K dnešnímu dni obě obce mají 184 obyvatel,

z toho je 82 dobrovolných hasičů.

Každým rokem se zúčastňujeme hasičských závodů

v blízkém okolí,
realizujeme kulturně - zábavné akce

jako např. PIVNÍ SLAVNOSTI,

nebo ŠERMÍŘSKÉ HAŠTEŘENÍ